Kunst Gast van Caspar Berger Self-portrait 14, bij Frans

Hoe een bezoek aan een tentoonstelling van Caspar Berger mij een kunstwerk van zijn hand in huis bezorgde.

Een aantal jaren geleden nam een vriendin mij mee naar een tentoonstelling van Caspar Berger, een tot dan toe mij onbekende kunstenaar. Ik trof daar ook de kunstenaar zelf en we raakten in gesprek. Nu heb ik altijd geleerd en gemeend dat kunstenaars niet echt over hun werk kunnen vertellen; maar hier in dit gesprek gold dat niet. Wat Caspar Berger vertelde was een lucide verhaal dat niet zozeer het werk “verklaarde” als wel er parallel aan liep. Zowel verhaal als werk bleef autonoom.
Ik heb sindsdien waar ik kon werk en tentoonstellingen van Caspar Berger bekeken.

Groot was dan ook onlangs mijn vreugde toen Caspar Berger mijn pad kwam oprijden met een van zijn kunstwerken dat twee maanden bij mij mag logeren. Het was een geschenk van de vriendin die mij indertijd meenam!

Het initiatief ‘De Kunst Gast’ is niet alleen prettig voor de gastheer, het is ook een mooi initiatief waar het gaat om de relatie tussen kunst en publiek te versterken zo niet te herstellen. Ook kunst – en kunstenaars – zijn in deze periode van corona geïsoleerd.
En zoals het een goede logé betaamt is deze Kunst Gast inmiddels al een lid van de familie.

Frans