19 november en 10 december 2020

The Asset of Art – Interactief webinar for mid-career kunstenaars

Het webinar The Asset of Art werd speciaal georganiseerd voor een selecte groep in Nederland wonende mid-career beeldend kunstenaars met een bewezen track-record en is tot stand gekomen in een samenwerking met ING, Cultuur+Ondernemen, het Amsterdams Fonds voor de Kunst, CBK Rotterdam en heeft medewerking van Stroom Den Haag.

Centraal stond de vraag hoe de positie van kunstenaars in het huidige snel veranderende kunstklimaat kan worden behouden en verstevigd. Hoe kan je nóg meer uit je artistieke, maatschappelijke en economische positie halen en tegelijkertijd trouw blijven aan je eigen visie? Samen met een aantal (internationale) sprekers, aan de hand van concrete voorbeelden en elkaars ervaringen verkennen we dit vraagstuk.

Het webinar bestond uit 2 middagen die samen één geheel vormden.

Was het kunstenveld de afgelopen jaren al onderhevig aan veel veranderingen; bezuinigingen, nieuw beleid bij fondsen, opkomst van digitale markten en een veranderend galeriecircuit, met de komst van COVID-19 zijn die in een versnelling gekomen.

In dit interactieve webinar werden ervaringen gedeeld en nieuwe inzichten uitgewisseld en een aantal internationale sprekers delen hun perspectieven. De deelnemers konden via break-out rooms in kleine groepen met elkaar nieuwe mogelijkheden en kansen verkennen.

Lees hier de verslagen:

Verslag The Asset of Art #1

Verslag The Asset of Art #2

Interview van Cultuur+Ondernemen met Initiatiefneemster Annick Vroom

Lees meer over: D.I.T. van Delphine Hesters

Interview Jeff Goins lees: Cultuur+Ondernemen

De Amerikaanse auteur Jeff Goins beschrijft in zijn boek Real Artists Don’t Starve de huidige tijd als een ‘New Renaissance’; een periode om als kunstenaar te floreren. Hij presenteert concrete strategieën voor het maximaal profiteren van je creatieve kracht.

Being creative isn’t a disadvantage for success; rather, it is a powerful tool to be harnessed. ­– Jeff Goins, Real Artists Don’t Starve

Het symposium The Asset of Art is een initiatief van Annick Vroom, opgezet vanuit platform Art is a Guaranty, in samenwerking met het Amsterdams Fonds voor de Kunst, ING, CBK Rotterdam en Cultuur+Ondernemen. Onderschreven door STROOM Den Haag.