19 november en 10 december 2020

The Asset of Art – Interactief webinar for mid-career kunstenaars

Het webinar The Asset of Art wordt speciaal georganiseerd voor een selecte groep in Nederland wonende mid-career beeldend kunstenaars met een bewezen track-record en is tot stand gekomen in een samenwerking met ING, Cultuur+Ondernemen, het Amsterdams Fonds voor de Kunst, CBK Rotterdam en heeft medewerking van Stroom Den Haag.

Centraal staat de vraag hoe de positie van kunstenaars in het huidige snel veranderende kunstklimaat kan worden behouden en verstevigd. Hoe kan je nóg meer uit je artistieke, maatschappelijke en economische positie halen en tegelijkertijd trouw blijven aan je eigen visie? Samen met een aantal (internationale) sprekers, aan de hand van concrete voorbeelden en elkaars ervaringen verkennen we dit vraagstuk.

Het webinar bestaat uit 2 middagen die samen één geheel vormen. Twee middagen waar nieuwe inzichten kunnen ontstaan en krachten kunnen worden gebundeld. Om deel te nemen, dien je beide data beschikbaar te zijn. Deelname is kosteloos en de voertaal is Engels. Een uitnodiging is persoonlijk voor in Nederland wonende beeldend mid-career kunstenaars en op naam. Het aantal plekken voor deelnemende kunstenaars is beperkt.

Was het kunstenveld de afgelopen jaren al onderhevig aan veel veranderingen; bezuinigingen, nieuw beleid bij fondsen, opkomst van digitale markten en een veranderend galeriecircuit, met de komst van COVID-19 zijn die in een versnelling gekomen.

In dit interactieve webinar worden ervaringen gedeeld en nieuwe inzichten uitgewisseld en een aantal internationale sprekers delen hun perspectieven. The Asset of Art daagt de deelnemers uit om via break-out rooms in kleine groepen met elkaar nieuwe mogelijkheden en kansen te verkennen.

De eerste twee internationale sprekers zijn Delphine Hesters (BE) en Jeff Goins (USA). Daarnaast worden voorbeeldprojecten van (internationale) kunstenaars gepresenteerd.

Spreker Delphine Hesters

Delphine Hesters deed in België uitgebreid onderzoek voor het Vlaams Kunstenpunt naar de positie van de kunstenaar in het hedendaagse kunstenveld. Zij signaleert het begin van een systeemverandering, waar beeldend kunstenaars een leidende rol in vervullen.
Lees meer over: D.I.T. van Delphine Hesters

Spreker Jeff Goins

De Amerikaanse auteur Jeff Goins beschrijft in zijn boek Real Artists Don’t Starve de huidige tijd als een ‘New Renaissance’; een periode om als kunstenaar te floreren. Hij presenteert concrete strategieën voor het maximaal profiteren van je creatieve kracht.

Being creative isn’t a disadvantage for success; rather, it is a powerful tool to be harnessed. ­– Jeff Goins, Real Artists Don’t Starve

‘Kunstenaars hebben een enorm intellectueel kapitaal’, op de site van Cultuur & Ondernemen

Het symposium The Asset of Art is een initiatief van Annick Vroom, opgezet vanuit platform Art is a Guaranty, in samenwerking met het Amsterdams Fonds voor de Kunst, ING, CBK Rotterdam en Cultuur+Ondernemen. Onderschreven door STROOM Den Haag.