The Asset of Art is een symposium speciaal voor mid-career beeldend kunstenaars. Centraal staat de vraag hoe jij de waarde van jezelf als kunstenaar met een solide professionele praktijk, nog verder kan vergroten.

Het artistieke veld is continu aan verandering onderhevig. Bezuinigingen, veranderingen in het galeriecircuit, nieuw beleid bij fondsen en de opkomst van digitale markten maken de beroepssituatie van bewezen talent in de kunstwereld complex. Hoe kan je nóg meer uit je artistieke, maatschappelijke en economische positie halen en tegelijkertijd trouw blijven aan je eigen visie?

The Asset of Art biedt ruimte aan een groep van 80 in Nederland werkzame beeldend kunstenaars met een gevestigde artistieke praktijk. Na presentaties van internationale sprekers is er in een open sfeer gelegenheid voor een constructieve uitwisseling van expertise, ervaringen en reflecties.

Het symposium The Asset of Art is een initiatief van Annick Vroom, opgezet vanuit platform Art is a Guaranty, in samenwerking met het Amsterdams Fonds voor de Kunst, ING, CBK Rotterdam en Cultuur+Ondernemen. Onderschreven door STROOM Den Haag.

Moderator tijdens het symposium is Sacha Bronwasser. Zij is kunsthistoricus en werkte lange tijd als recensent voor de Volkskrant. Onlangs publiceerde zij haar romandebuut Niets is gelogen. Zij leidt regelmatig bijeenkomsten in de kunst- en cultuursector.

Spreker Delphine Hesters deed in België uitgebreid onderzoek voor het Vlaams Kunstenpunt naar de hedendaagse positie van de beeldend kunstenaar en naar mogelijkheden om die te versterken, zowel artistiek als sociaal-economisch. Ze stelde vast dat ondanks de professionalisering van de sector de positie van kunstenaars – zelfs de gevestigde – precair blijft. Haar publicatie D.I.T. (Do It Together), De positie van de kunstenaar in het hedendaagse kunstenveld bracht belangrijke kwesties in kaart.

De mythe van de gestaag groeiende kunstcarrière verhult niet alleen de realiteit, maar kan ook schadelijk zijn voor wie een ander parcours rijdt. Al te vaak wordt de redenering immers omgedraaid: wie niet groeit, kan geen topper zijn.
– Delphine Hesters

Tweede spreker van de dag is de Amerikaanse auteur Jeff Goins. Hij beschrijft in zijn boek Real Artists Don’t Starve de huidige tijd als een ‘New Renaissance’, een periode als kans om als kunstenaar te floreren. Hij presenteert concrete strategieën voor het maximaal profiteren van creatieve kracht. Meer informatie over zijn boek klik hier.

For centuries, the myth of the starving artist has dominated our culture, seeping into the minds of creative people and stifling their pursuits. But the truth is that the world’s most successful artists did not starve. In fact, they capitalized on the power of their creative strength.
– Jeff Goins

Naast deze sprekers worden enkele voorbeeldprojecten van Nederlandse kunstenaars gepresenteerd.

Lees meer over Jeff Goins: Real Artists don’t Starve