The Asset of Art, symposium

6 maart 2020symposium

The Asset of Art is een symposium speciaal voor mid-career beeldend kunstenaars. Centraal staat de vraag hoe jij de waarde van jezelf als kunstenaar met een solide professionele praktijk, nog verder kan vergroten. Het artistieke veld is continu aan verandering onderhevig. Bezuinigingen, veranderingen in het galeriecircuit, nieuw beleid bij fondsen en de opkomst van digitale … Read More